PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. Jacek Zachwieja; Prof. Marcin Tkaczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Prof. Danuta Ostalska-Nowicka

TEMATY WIODĄCE

1) Choroby nerek w przebiegu chorób innych układów i narządów
2) Powikłania pozanerkowe w pierwotnych chorobach nerek

Wielce Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2022 roku w Poznaniu.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Nefrologia dla Przyjaciół – czyli o chorobach nerek w różnych specjalnościach medycznych”.Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy, którzy w trakcie sympozjum przedstawią najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

W trakcie sympozjum możliwe będzie przedstawienie w formie prezentacji plakatowych własnych doniesień i doświadczeń uczestników. Ponadto, przygotowujemy sesję ukazującą najnowsze doniesienia w zakresie leczenia chorób nerek, które pojawiły się w ostatnim roku.

Tylko poprzez Państwa osobiste zaangażowanie oraz aktywny udział w tym spotkaniu nasza konferencja „na żywo” będzie po raz kolejny okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach dyskusji między młodymi i bardziej doświadczonymi lekarzami.

Wierzę głęboko, że planowane spotkanie będzie okazją nie tylko do naukowych dyskusji, ale będzie służyło odnowieniu starych i nawiązaniu nowych przyjaźni szczególnie w erze pandemii.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. med. Jacek Zachwieja

 
PATRONAT HONOROWY
JM Rektor UMP
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski