Prace można będzie zgłaszać w terminie 01.02.2022 r. - 01.04.2022 r.
Komunikaty o przyjęciu prac do publikacji zostaną rozesłane do dn. 16.04.2022 r.