UDZIAŁ W KONFERENCJI:
Fee dla lekarzy wynosi:
- rejestracja do dnia 1.03.2022 r. – 500 zł brutto (w tym 23% VAT)
- rejestracja w dniach 02.03.2022 r.-10.05.222 r. – 600 zł brutto (w tym 23% VAT)
- rejestracja stacjonarna podczas konferencji: pełna – 600 zł brutto (w tym 23% VAT) / jednodniowa – 300 zł brutto (w tym 23% VAT)

Uczestnictwo uwzględnia:
- możliwość udziału we wszystkich wykładach w dn. 13-14.05.2012 r.
- materiały konferencyjne
- 2 x lunch
- serwis kawowy w przerwach obrad
- kolację w hotelu w dn. 13.05.2022 r.
- certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 10.05.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.


LOKALIZACJA KONFERENCJI
Hotel IBB Andersia
Plac Andersa 3
61-894 Poznań

NOCLEGI DLA UCZESTNIKÓW

Hotel IBB Andersia
Plac Andersa 3
61-894 Poznań

• 375,83 zł brutto/ noc pokój jednoosobowy ze śniadaniem
• 444,17 zł brutto/ noc pokój dwuosobowy ze śniadaniami
(Koszt 1 nocy ze śniadaniem. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność potwierdzenia zapotrzebowania.)UDZIAŁ W WARSZTATACH W DN. 12.05.2022 r.
Zapraszamy do udziału w warsztatach poprzedzających konferencję:
- Warsztaty dla młodych naukowców
- Warsztaty dla młodych nefrologów
Udział w warsztatach jest bezpłatny, udział możliwy jest dla wszystkich chętnych, jednak liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo udziału mają osoby biorące udział w całej konferencji. Zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy.


LOKALIZACJA WARSZTATÓW
Sala wykładowa SK-5;
ul. Szpitalna 27/33, PoznańABSTRAKTY
Zapraszamy do zgłaszania streszczeń prac naukowych przez formularz abstraktów. Prace można będzie zgłaszać w terminie
01.02.2022 r.-01.04.2022 r. Komunikaty o przyjęciu prac do publikacji zostaną rozesłane do dn. 16.04.2022 r. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja plakatów w formie tradycyjnej w ramach 3 obszarów tematycznych: choroby nerek w chorobach innych narządów / dializoterapia i transplantacja / varia.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).

* Udział stacjonarny w Konferencji będzie możliwy dla uczestników zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz na zasadach zgodnych z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.